Medlemskap i Vest Villsaulag

kr 200.00 / år

Støttemedlemskap er for deg som gjerne ikkje har dyr sjølv, men som er oppteken av og interessert i rasen Gamalnorsk sau (GNS) også kalla Villsau.

Som støttemedlem får du:

  • Eit felles interesseforum rundt villsau og villsaudrift
  • Kunnskaps- og erfaringsutveksling mellom villsaubønder
  • Eit sosialt kontaktnett og sosiale aktivitetar som bl.a villsaudagar, seminar, kurs, villsauprat,værmønstring

Støttemedlem kan delta på årsmøte, men har ikkje stemmerett.

Støttemedlemskap inkluderer ikkje medlemskap i Norsk Villsaulag.

Betaling skjer ved faktura på e-post.

NB! Sjekk søppel/spam post om du ikkje finn e-posten.

Produsent: Stikkord: