Medlemskap i Vest Villsaulag

kr 500.00 / år

Vert du medlem i Vest Villsaulag, er du ein del av et felleskap som jobbar for å spreie kunnskap og samarbeid rundt rasen Gamalnorsk sau.

Medlemskapet inkluder medlemskap i Norsk Villsaulag.

Det vil sei at Vest Villsaulag er eit lokallag under Norsk Villsaulag.

Som medlem får du

  • Eit felles interesseforum rundt villsau og villsaudrift
  • Kunnskaps- og erfaringsutveksling mellom villsaubønder
  • Kunnskapsbase for praktiske, faglege og formelle tema
  • Kommunikasjonskanal ovanfor ulike styresmakter, særleg med tanke på formalkrav
  • Kunnskaps- og kommunikasjonskanal når det gjelder omsetjing av villsau (slakt, produkt, livdyr)
  • Eit sosialt kontaktnett og sosiale aktivitetar som bl.a villsaudagar, seminar, kurs, villsauprat,værmønstring

Betaling skjer ved faktura på e-post.

NB! Sjekk søppel/spam post om du ikkje finn e-posten.

Produsent: Stikkord: