Skip to main content
Drift av og med villsauKjøt og slakt

Villsau fjordårslam med avtale

Av 11. januar 2023januar 20th, 2024Ingen kommentar

 

 

Alt etter hvordan en driver, erfarer nok mange at lammeslakt fra Villsau ofte har lav slaktevekt.  Derfor er kryssing med andre raser for å oppnå større slakt noko fleire ekspremeterer med slik at kjøttoppgjøret skal bli bedre. Men da er det viktig å ta med seg at en ikkje kan kalle produktet og varemerket Villsau.

For de som har plass og nok for til å ha ekstra dyr på vinterforing, kan levering av fjordårslam være en løsning. Dette kan hjelpe til på slakteoppgjøret då slaktet vil ha bedre vekt og kjøttfylde. Ordningen er i grove trekk at en leverer fjordsårslam i august og får pris på ung sau + et tilskudd som tilsammen er tilnærmet lammepris. I tillegg vil et slikt opplegg gi mer tilskudd.

Nortura har en egen avtale for levering av Villsau fjordårslam og har drevet med dette i noen år. For å få informasjon om betingelser eller inngå ein avtale kan en ta kontakt med Nortura.

Om du ikke er medlem av Nortura kan du ta kontakt med ditt slakteri og sjekke om de har denne ordningen. 

https://jacobs.no/Kjott/Artikler-om-kjott/Fjorarslam-av-villsau/

Skriv en kommentar

Close Menu

Siste innlegg