Vest Villsaulag

Vest Villsaulag er laget for alle som er interessert i rasen Gamalnorsk sau. Vi jobbar for å dele kunnskap om sauerasen, om lynghei og beite, ull og avl, kjøtforedling og mykje meir. Vi arrangerer temasamlingar som vi kallar villsauprat og på hausten har vi vêrmønstring. I tillegg ynskjer vi å leggje til rette for kjøp og sal av vêr på Vêr i Vest. Her kan du lage di eiga salsannonse. Om du er sauebonde eller berre interessert i å lære meir om villsau, er du komen til rette staden. Du kan bli medlem her.

Vest Villsaulag er lokallag under Norsk Villsaulag.

Guide og tutorialsVær
4. oktober 2020

Vær i Vest

  Har du vær til salg eller utleie. Vest villsaulag ønsker å legge til rette for salg og utleie av vær. Etter at du har meldt deg inn som medlem…
"Vekas vekst"Lynghei og beite
1. oktober 2020

Røsslyng

Røsslyng er ein nøkkelplante for lyngheiene langs kysten. Den set sitt preg på heile landskapet. Mest iaugefallande er dette i august, når kysten ligg bada i purpur. Resten av året…
Rase
30. desember 2019

Raseskulen

Ta ein kik på raseskulen til Norsk Villsaulag. Her kan du lære meir om dei ulike trekka til rasa, og korleis du skal kjenne dei igjen. 

Kalender

Det er ingen kommende hendelser.

Bli medlem

Som medlem er du ein del av eit felleskap som jobbar for å dele kunnskap rundt rasen Gamalnorsk sau. Eit fellesskap der du kan læra av å snakka med andre med same interesse og vere med på fagsamlingar og vêrmønstring.

Medlemskontigent

NOK 500.00 / år