Vest Villsaulag

Vest Villsaulag er laget for alle som er interessert i rasen Gamalnorsk sau. Vi jobbar for å dele kunnskap og erfaringer ved sauerasen, om lynghei og beite, ull og avl, kjøtforedling og mykje meir. Vi arrangerer temasamlingar som vi kallar villsauprat og på hausten har vi vêrmønstring. I tillegg ynskjer vi å leggje til rette for kjøp og sal av vêr på Vêr i Vest. Her kan du lage di eiga salsannonse. Om du er sauebonde eller berre interessert i å lære meir om villsau, er du komen til rette staden. Du kan bli medlem her.

Vest Villsaulag er lokallag under Norsk Villsaulag.

Drift av og med villsauRaseRasestandardVær
30. januar 2023

KVA ER EIN VILLSAU?

Sikkert mange oppfatninger og med fare for å «fyre opp» tar eg sjansen på dette. Det er mange flinke vilsaubønder fra nord til sør, men kva er ein villsau? Rasepreg,…
Drift av og med villsauKjøt og slakt
11. januar 2023

Villsau fjordårslam med avtale

    Alt etter hvordan en driver, erfarer nok mange at lammeslakt fra Villsau ofte har lav slaktevekt.  Derfor er kryssing med andre raser for å oppnå større slakt noko…
Guide og tutorialsVær
4. oktober 2020

Vær i Vest

  Har du vær til salg eller utleie. Vest villsaulag ønsker å legge til rette for salg og utleie av vær. Etter at du har meldt deg inn som medlem…

Kalender

ULL FRÅ GAMALNORSK SAU

Dato: 5. oktober 2023

Tid: 17.30 - 20.00

Sted: Gripen gard - Rurale tidsreiser, Gripavegen 86, 5919 Frekhaug

Markmøte 05.10.2023

Med fokus på ull frå gammalnorsk sau inviterer me bonde, produsent og handverkar, til markmøte på Gripen Gard.

Arrangementet er ein del av Ullveka-23

I Gripen får du sjå ulla medan ho veks på sauen.

Kan me påverka kvaliteten på ulla ?
Kva skil god ull frå dårleg ull ?
God ull for kven… og til kva ?

Naturleg pigmenteret ull, som me arvar frå sauene våre, er ein nesten ubrukt ressurs i Norge idag.

Nokre få sorterer ulla heime på garden og videresender til produsentar som lagar garn.

Nokre spennande prosjekt er i startgropa, som f.eks. ULLdorado biogjødsel & VerdiFULL m.fl.

Kva tenkjer me som produserer denne ulla ?
Kva tenkjer du som produserer garn eller strikkar ?

Leiar i Vest Villsaulag, Eli Bjørklid opnar møtet.
Helene Olli Sollid fortel om ulla i Gripen.
Du kan fortelje om ulla di.
Me legg opp til felles diskusjon og engasjement.

Lett servering, kaffi og te.

Vert det surt og mørkt, set me oss inn i den lune Gripaløo.
Du er varmt velkommen 🙂

Påmelding til : post@vestvillsaulag.no
Pris : 200,- pr.pers.

Forhåndsbetaling til Vest Villsaulag
Vipps – 788696
Eller kontonr. : 3626 308 3711

Merk betalinga med navn og Gripen.

Mvh. Styret i Vest Villsaulag

Bli medlem

Som medlem er du ein del av eit felleskap som jobbar for å dele kunnskap rundt rasen Gamalnorsk sau. Eit fellesskap der du kan læra av å snakka med andre med same interesse og vere med på fagsamlingar og vêrmønstring.

Medlemskontigent

NOK 500.00 / år