Vest Villsaulag

Vest Villsaulag er laget for alle som er interessert i rasen Gamalnorsk sau. Vi jobbar for å dele kunnskap og erfaringer ved sauerasen, om lynghei og beite, ull og avl, kjøtforedling og mykje meir. Vi arrangerer temasamlingar som vi kallar villsauprat og på hausten har vi vêrmønstring. I tillegg ynskjer vi å leggje til rette for kjøp og sal av vêr på Vêr i Vest. Her kan du lage di eiga salsannonse. Om du er sauebonde eller berre interessert i å lære meir om villsau, er du komen til rette staden. Du kan bli medlem her.

Vest Villsaulag er lokallag under Norsk Villsaulag.

Drift av og med villsauRaseRasestandardVær
30. januar 2023

KVA ER EIN VILLSAU?

Sikkert mange oppfatninger og med fare for å «fyre opp» tar eg sjansen på dette. Det er mange flinke vilsaubønder fra nord til sør, men kva er ein villsau? Rasepreg,…
Drift av og med villsauKjøt og slakt
11. januar 2023

Villsau fjordårslam med avtale

    Alt etter hvordan en driver, erfarer nok mange at lammeslakt fra Villsau ofte har lav slaktevekt.  Derfor er kryssing med andre raser for å oppnå større slakt noko…
Guide og tutorialsVær
4. oktober 2020

Vær i Vest

  Har du vær til salg eller utleie. Vest villsaulag ønsker å legge til rette for salg og utleie av vær. Etter at du har meldt deg inn som medlem…

Kalender

Årsmøte Vest Villsaulag

Dato: 2. februar 2023

Tid: 18:00-21:00

Sted: Kommunehuset på Frekhaug

Stad: Kommunehuset på Frekhaug

Tid: 02 Februar – 18:00-21:00

Frist for innspel er mandag 2 januar 2023

INNKALLING TIL ÅRSMØTE FOR VEST VILLSAULAG

Tid: Torsdag 02. Februar kl. 18:00-21:00

Stad: Kommunehuset på Frekhaug

Ikkje medlem ?

Ved å bli medlem kan du påvirke og delta i arbeidet med å spre kunnskap og samarbeid rundt rasen Gammelnorsk sau også kalt villsau. Du får nyhetsbrev, invitasjoner til villsauprat og nettverksbygging, kurs og værmønstring.

Du kan logge inn og lage innlegg/blogg

Etter endt årsmøte vert det Villsauprat.

Med venleg helsing

Styret

Årsmøte 2023

Dato: 2. februar 2023

Tid: 18-21:00

Sted: Kommunehuset på Frekhaug, Havnevegen 41, 5918 Frekhaug

TORSDAG 2 FEBRUAR

SAKAR

  1. Godkjenning av innkalling.
  2. Val av ordstyrar, referent og protokollsignerarar.
  3. Årsmelding, rekneskap og arbeidsplan.
  4. Kontingent.
  5. Val av styrer.
  6. Val av to nye styremedlemmar.
  7. Val av et nytt medlem i valnemda

Frist for melding av saker er 2/1 -2023.

VILLSAUPRAT

Etter årsmøtet vert det villsauprat med enkel servering.

Hilde Haraldseid kjem på besøk og snakkar om arbeidet til Norsk Villsaulag

Er du kkje medlem? Bli medlem her

Ved å bli medlem kan du påverke og delta i arbeidet med å spre kunnskap og samarbeid rundt rasen Gammelnorsk sau også kalt villsau. Du får nyhetsbrev, invitasjonar til villsauprat og nettverksbygging og værmønstring.

Velkomen

Årsmøte i Norsk Villsaulag

Startdato: 3. juni 2023

Sluttdato: 4. juni 2023

Tid: TBA

Sted: TBA

Årsmøte | Norsk Villsaulag

I år har Vest Villsaulag fått forespørsel om å være vært for NVL sitt årsmøte. Dette har vi takket ja til. Sett av helgen !

Mer informasjon om helgen kommer når dette er klart.

Villsau på utmark
Bilde: Jostein Magnesen

Bli medlem

Som medlem er du ein del av eit felleskap som jobbar for å dele kunnskap rundt rasen Gamalnorsk sau. Eit fellesskap der du kan læra av å snakka med andre med same interesse og vere med på fagsamlingar og vêrmønstring.

Medlemskontigent

NOK 500.00 / år