Vest Villsaulag

Vest Villsaulag er laget for alle som er interessert i rasen Gamalnorsk sau. Vi jobbar for å dele kunnskap og erfaringer ved sauerasen, om lynghei og beite, ull og avl, kjøtforedling og mykje meir. Vi arrangerer temasamlingar som vi kallar villsauprat og på hausten har vi vêrmønstring.  Om du er sauebonde eller berre interessert i å lære meir om villsau, er du komen til rette staden. Du kan bli medlem her.

Vest Villsaulag er lokallag under Norsk Villsaulag.

 

Drift av og med villsauRaseRasestandardVær
30. januar 2023

Kva er ein villsau?

Sikkert mange oppfatninger og med fare for å «fyre opp» tar eg sjansen på dette. Det er mange flinke vilsaubønder fra nord til sør, men kva er ein villsau? Rasepreg,…
Drift av og med villsauKjøt og slakt
11. januar 2023

Villsau fjordårslam med avtale

    Alt etter hvordan en driver, erfarer nok mange at lammeslakt fra Villsau ofte har lav slaktevekt.  Derfor er kryssing med andre raser for å oppnå større slakt noko…
Guide og tutorialsVær
4. oktober 2020

Vær i Vest

  Har du vær til salg eller utleie. Vest villsaulag ønsker å legge til rette for salg og utleie av vær. Etter at du har meldt deg inn som medlem…

Kalender

Det er ingen kommende hendelser.

Bli medlem

Som medlem er du ein del av eit felleskap som jobbar for å dele kunnskap rundt rasen Gamalnorsk sau. Eit fellesskap der du kan læra av å snakka med andre med same interesse og vere med på fagsamlingar og vêrmønstring.

Medlemskontigent

NOK 500.00 / år