Skip to main content

Årsmøte i Vest Villsaulag

Dato: 21. februar 2024
Tid: 18:00 - 20:30
Sted: Havnevegen 41, 5918 Frekhaug

Styret i Vest Villsaulag ønskjer medlemmar og nye medlemmar velkommen til årsmøte – 2024

Har du ei sak til sakslista, so må du sende den til styret/post@vestvillsaulag.no. innan 2 veker før møtet.

Årsmelding, rekneskap, framlegg til arbeidsplan og budsjett, samt framlegg frå styret om revisjon av vedtektene, vert sendt ut på e-post til alle medlemene ei veke før årsmøtet.

Alle er velkomne, men berre dei som har betalt kontigent for 2024 kan røyste.

For styret, Eli Bjørklid (leiar).

Close Menu

Siste innlegg