Skip to main content

Årsmøte 2023

Dato: 2. februar 2023
Tid: 00:00 - 00:00
Sted: Kommunehuset på Frekhaug, Havnevegen 41, 5918 Frekhaug

TORSDAG 2 FEBRUAR

SAKAR

  1. Godkjenning av innkalling.
  2. Val av ordstyrar, referent og protokollsignerarar.
  3. Årsmelding, rekneskap og arbeidsplan.
  4. Kontingent.
  5. Val av styrer.
  6. Val av to nye styremedlemmar.
  7. Val av et nytt medlem i valnemda

Frist for melding av saker er 2/1 -2023.

VILLSAUPRAT

Etter årsmøtet vert det villsauprat med enkel servering.

Hilde Haraldseid kjem på besøk og snakkar om arbeidet til Norsk Villsaulag

Er du kkje medlem? Bli medlem her

Ved å bli medlem kan du påverke og delta i arbeidet med å spre kunnskap og samarbeid rundt rasen Gammelnorsk sau også kalt villsau. Du får nyhetsbrev, invitasjonar til villsauprat og nettverksbygging og værmønstring.

Velkomen

Close Menu

Siste innlegg