Skip to main content
31. desember 2022

Årsmøte 2023

TORSDAG 2 FEBRUAR SAKAR Godkjenning av innkalling.Val av ordstyrar, referent og protokollsignerarar.Årsmelding, rekneskap og arbeidsplan.Kontingent.Val…
20. november 2021

Villsaupraten

Foredrag og nettverksbygging. Åpen for alle. Meir opplysninger kjem. Har du innspel til tema, send…
3. november 2021

Vilsaupraten

Vest Villsaulag ynskjer å tilby ein møtestad for villsauinteresserte nokre gonger i året.Denne gongen får…
Close Menu

Siste innlegg